W tej kategorii znajdują się zapytania ofertowe
20 czerwca 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeuty i psychologa zajęć podczas warsztaty sportowe w okresie od 22-24.06.2017 r. i 24.06-04.07.2017 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

Postępowanie z dnia 12 czerwca 2017 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

a) Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 20 godzin łącznie w okresie 22.06-24.06.2017 r.,
Katarzyna Urbańska, Wojciech Stachowiak,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W związku z tym, iż nie otrzymano oferty, spełniającej wymogi formalne, na wykonanie usługi przez trzeciego trenera, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

b) Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 75 godzin łącznie w okresie 24.06-04.07.2017 r.,
Katarzyna Urbańska, Wojciech Stachowiak,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W związku z tym, iż nie otrzymano oferty, spełniającej wymogi formalne, na wykonanie usługi przez trzeciego trenera, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

c)Usługi fizjoterapeuty  w liczbie min. 20 godzin łącznie w okresie 22.06-24.06.2017 r.,
Mariola Połczyńska, P. Michalina Augustyniak,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

d) Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 75 godzin łącznie w okresie 24.06-04.07.2017 r.,
Mariola Połczyńska, P. Michalina Augustyniak,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

e) Usługi psychologa w liczbie min. 20 godzin łącznie w okresie 22.06-24.06.2017 r.,

Psycholog Psychoterapeuta Szymon Otulakowski,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

f) Usługi psychologa w liczbie min. 75 godzin łącznie w okresie 24.06-04.07.2017 r.,
Athina Adamidu,

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Katarzyna Urbańska Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 22-24.06.2017 r. Cena 100 pkt.
2 Wojciech Stachowiak Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 20 h 22-24.06.2017 r. Cena 100 pkt.
3 Katarzyna Urbańska Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 75 h 24.06-04.07.2017 r. Cena 100 pkt.
4 Wojciech Stachowiak Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 75 h 24.06-04.07.2017 r. Cena 100 pkt.
5 Mariola Połczyńska 

 

Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 20 h 22-24.06.2017 r. Cena 100 pkt.
6 Michalina Augustyniak Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 20 h 22-24.06.2017 r. Cena 100 pkt.
7 Mariola Połczyńska 

 

Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 75 h 24.06-04.07.2017 r. Cena 100 pkt.
8 Michalina Augustyniak Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 75 h 24.06-04.07.2017 r. Cena 100 pkt.
9 Psycholog Psychoterapeuta Szymon Otulakowski Usługi psychologa w liczbie min.

20 h

22-24.06.2017 r. Cena 100 pkt.
10 Athina Adamidu Usługi psychologa w liczbie min.

75 h

24.06-04.07.2017 r. Cena 100 pkt.
Komentarze:
Z profilu Facebook oraz naszej strony
Bądź pierwszy i dodaj komentarz
wyślij
Komentarze: