Oficjalna strona Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane 2018-02-05T15:29:48+00:00

Projekt Olimpijczyk

Profesjonalizacja sportu paraolimpijskiego oraz promocja Paraolimpiady jako zjawiska inspirującego społecznie, to obszary działania Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Podejmowane przez PKPar działania, zgodne ze strategią Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC), w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy i nawiązywania partnerstw o kluczowym znaczeniu strategicznym, zaowocowały podjęciem współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego  konkursu 22 zadania publicznego – „Olimpijczyk – Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”.
Cele projektu
Zwiększenie szans reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym, w szczególności podczas zbliżających się Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016, w których udział weźmie 4 350 sportowców ze 160 krajów.

Program obejmie kompleksowe przygotowanie zawodników kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami do udziału w Letnich i Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich.

Kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia celów programu jest zwiększenie motywacji sportowców niepełnosprawnych do wzmożonego treningu i przygotowań. Pragniemy uzyskać ten efekt poprzez zwiększenie ilości zajęć treningowych, zgrupowań, szkoleń i umożliwienie zawodnikom rywalizacji z najlepszymi sportowcami na świecie w zawodach krajowych i międzynarodowych; zapewnienie specjalistycznych badań lekarskich – wydolnościowych, wytrzymałościowych, biomechanicznych; zapewnienie analityki i planowania (indywidualnego Planu Działania – IPD) dla każdego sportowca objętego programem; opracowanie planów treningowych; optymalizację diety.

Finansowanie Projektu
Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej konkursu nr 22 w sprawie powierzenia realizacji projektu pn. „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich” Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powierzył realizację projektu Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy – ZZB/000365/BF/D z dnia 14.10.2015 r.

Obowiązujące okresy finansowania projektu:

  • pierwszy okres – od 1 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
  • drugi okres – od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Sposoby realizacji projektu
Po dokonanej rekrutacji do projektu dla każdego zawodnika opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD). Zawodnicy wezmą udział w centralnych zgrupowaniach, konsultacjach i zawodach różnej rangi, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W ramach projektu zorganizowane będą konferencje podsumowujące etapy realizacji projektu, (na koniec 2015 i 2016 roku), podczas których zarówno zawodnicy, sztaby organizacyjno-szkoleniowe poszczególnych dyscyplin, jak również media otrzymają informacje o realizowanych działaniach i postępach w przygotowaniach do Igrzysk Paraolimpijskich.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt sportowy, a także odżywki i suplementy diety. Dla każdego z zawodników prowadzony będzie specjalistyczny monitoring i badania lekarskie oraz analiza wyników tych badań.

Zawodnicy otrzymają wsparcie lekarsko-fizjoterapeutyczne, wsparcie dietetyków, psychologów sportu.

Wszystkich zawodników, trenerów, animatorów sportu paraolimpijskiego zapraszamy do współpracy i udziału w projekcie „Olimpijczyk”.

Nadzieje sportu akademickiego

Nadzieje sportu akademickiego to nowatorski projekt wspierający polskich studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

W jego ramach zorganizowane zostały 2 (w październiku i listopadzie 2017) 11-dniowe obozy sportowo-aktywizujące na terenie 2 polskich miast (Wągrowiec i Wisła).

Podczas obozu uczestnicy i uczestniczki skorzystali z indywidualnych konsultacji z psychologiem (różnej specjalizacji)/mówcą motywacyjnym, fizjoterapeutą oraz wzięli udział w zajęciach sportowych, prezentujących różne dyscypliny sportu po to, aby zainteresować uczestników i uczestniczki projektu jedną lub kilkoma z nich. Prowadzący zajęcia pokazali w jaki sposób sport wpływa na usprawnienie oraz zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem zajęć było przekonanie uczestników i uczestniczek do dalszego uprawiania sportu i poprzez to zwiększenia swojej aktywności. Projekt przyczynił się ponadto do upowszechniania systematycznych zajęć sportowych i aktywności sportowej wśród adresatów wsparcia oraz promocji sportu w środowisku akademickim.

Polski Komitet Paraolimpijski zapewnił uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej, a także opłacił transport.

Współfinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego mające na celu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH