Projekt „Olimpijczyk”

Projekt "Olimpijczyk"

PEFRON miniaturaProfesjonalizacja sportu paraolimpijskiego oraz promocja Paraolimpiady jako zjawiska inspirującego społecznie, to obszary działania Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Podejmowane przez PKPar działania, zgodne ze strategią Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC), w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy i nawiązywania partnerstw o kluczowym znaczeniu strategicznym, zaowocowały podjęciem współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego  konkursu 22 zadania publicznego – „Olimpijczyk – Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich”.

Cele projektu
Zwiększenie szans reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym, w szczególności podczas zbliżających się Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016, w których udział weźmie 4 350 sportowców ze 160 krajów.

Program obejmie kompleksowe przygotowanie zawodników kadry narodowej osób z niepełnosprawnościami do udziału w Letnich i Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich.

Kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia celów programu jest zwiększenie motywacji sportowców niepełnosprawnych do wzmożonego treningu i przygotowań. Pragniemy uzyskać ten efekt poprzez zwiększenie ilości zajęć treningowych, zgrupowań, szkoleń i umożliwienie zawodnikom rywalizacji z najlepszymi sportowcami na świecie w zawodach krajowych i międzynarodowych; zapewnienie specjalistycznych badań lekarskich – wydolnościowych, wytrzymałościowych, biomechanicznych; zapewnienie analityki i planowania (indywidualnego Planu Działania – IPD) dla każdego sportowca objętego programem; opracowanie planów treningowych; optymalizację diety.

Finansowanie Projektu
Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej konkursu nr 22 w sprawie powierzenia realizacji projektu pn. „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich” Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powierzył realizację projektu Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy – ZZB/000365/BF/D z dnia 14.10.2015 r.

Obowiązujące okresy finansowania projektu:

  • pierwszy okres – od 1 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
  • drugi okres – od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Sposoby realizacji projektu
Po dokonanej rekrutacji do projektu dla każdego zawodnika opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD). Zawodnicy wezmą udział w centralnych zgrupowaniach, konsultacjach i zawodach różnej rangi, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W ramach projektu zorganizowane będą konferencje podsumowujące etapy realizacji projektu, (na koniec 2015 i 2016 roku), podczas których zarówno zawodnicy, sztaby organizacyjno-szkoleniowe poszczególnych dyscyplin, jak również media otrzymają informacje o realizowanych działaniach i postępach w przygotowaniach do Igrzysk Paraolimpijskich.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt sportowy, a także odżywki i suplementy diety. Dla każdego z zawodników prowadzony będzie specjalistyczny monitoring i badania lekarskie oraz analiza wyników tych badań.

Zawodnicy otrzymają wsparcie lekarsko-fizjoterapeutyczne, wsparcie dietetyków, psychologów sportu.

Wszystkich zawodników, trenerów, animatorów sportu paraolimpijskiego zapraszamy do współpracy i udziału w projekcie „Olimpijczyk”.

Do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Olimpijczyk”
Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja w roku 2015 – zamknięta.