Informacje o Polskim Komitecie Paraolimpijskim
12 maja 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji pływackiej w okresie od 12.05.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

1. Postępowanie z dnia 4 maja 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
W Żaganiu:
Pani Ewa Czajka oraz Pan Jakub Łażewski,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Rzeszowie:
Pani Iwona Tabaczek-Bejster oraz Pan Artur Szymański
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Staszowie:
Pan Łukasz Łygan oraz Pan Leszek Tarka
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Elblągu:
Pan Karol Krzykowski oraz Pan Krzysztof Wojtaszak
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Kryterium cena Kryterium uprawnienia Kryterium doświadczenie Punkty przyznane łącznie
1 Ewa Czajka 70% 20% 10% 100 pkt.
2 Jakub Łażewski 70% 15% 10% 100 pkt.
3 Iwona Tabaczek-Bejster 70% 15% 10% 95 pkt.
4 Artur Szymański 70% 15% 10% 95 pkt.
5 Łukasz Łygan 70% 15% 0% 85 pkt.
6 Leszek Tarka 70% 15% 0% 85 pkt.
7 Karol Krzykowski 70% 15% 10% 95 pkt.
8 Krzysztof Wojtaszek 70% 15% 10% 95 pkt.
Komentarze:
Z profilu Facebook oraz naszej strony
Bądź pierwszy i dodaj komentarz
wyślij
Komentarze: