Informacje o Polskim Komitecie Paraolimpijskim
12 maja 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 12.05.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

1. Postępowanie z dnia 4 maja 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
w Elblągu:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu,
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
w Żaganiu:
Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
w Rzeszowie:
nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie;
w Staszowie:
nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu
Cena 100%
2 Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu Cena 100%
Komentarze:
Z profilu Facebook oraz naszej strony
Bądź pierwszy i dodaj komentarz
wyślij
Komentarze: