Informacje o Polskim Komitecie Paraolimpijskim
8 maja 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackiej w okresie od 08.05.2017 r. do 31.03.2018 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

1. Postępowanie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
W Tarnowie:
Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
w Lęborku:
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku,
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Cena 100%
2 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku Cena 100%
Komentarze:
Z profilu Facebook oraz naszej strony
Bądź pierwszy i dodaj komentarz
wyślij
Komentarze: